1

قهوه قجری،نویسنده و کارگردان: آتیلا پسیانی، زمان اجرا: ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰، مدت زمان:۷۰ دقیقه، مکان اجرا: تئاتر شهر- سالن اصلی

2

تنها خرچنگ خانگی لای ملافه‌ها خانه می‌کند اتللو، نویسنده و کارگردان: ابراهیم پشت کوهی قشقایی، زمان اجرا:  ۱۹، مدت زمان: ۱۰۰ دقیقه، مکان اجرا: تئاتر شهر سالن قشقایی

3

بچه، نویسنده: نغمه ثمینی، کارگردان: افسانه ماهیان، زمان اجرا: ۱۹:۳۰، مدت زمان:۷۰ دقیقه، مکان اجرا: تئاتر شهر سالن چهارسو

4

سه شنبه های لعنتی، نویسنده و کارگردان: محمدمهدی خاتمی، زمان اجرا: ۱۹:۴۵، مدت زمان: ۶۵ دقیقه، مکان اجرا: تئاتر شهر سالن سایه

5

یه گاز کوچولو، نویسنده: فرزانه سهیلی، کارگردان: فقیهه سلطانی، زمان اجرا: ۱۸:۰۰، مدت زمان: ۷۰ دقیقه، مکان اجرا: تئاتر شهر سالن سایه

6

زمستان/داخلی/خانه عروسک، نویسنده و کارگردان: پگاه طبسی نژاد، زمان اجرا: ۲۰:۳۰، مدت زمان: ۱۲۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه ایرانشهر – تالار استاد سمندریان

7

مارلون براندو، نویسنده و کارگردان: مهران رنجبر،زمان اجرا: ۲۱، مدت زمان: ۷۵ دقیقه، مکان اجرا:  تماشاخانه ایرانشهر – تالار استاد ناظرزاده کرمانی

8

اِلویرا ٢٠٢٠، نویسنده: بریژیت ژاک،کارگردان: بابک کریمی، زمان اجرا: ۱۸:۰۰، مدت زمان: ۷۰ دقیقه، مکان اجرا: تئاترشهر کارگاه نمایش

9

لانچر۵، نویسنده و کارگردان: پویا سعیدی، مسعود صرامی، زمان اجرا: ۱۷، مدت زمان: ۱۳۵ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه ایرانشهر سالن استاد سمندریان

10

مرثیه ای برای ژاله.م وقاتلش، نویسنده و کارگردان: میلاد فرج زاده، زمان اجرا: ۱۵، مدت زمان: ۶۵ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه ایرانشهر – تالار استادسمندریان

11

محرمانه، نویسنده و کارگردان: محمد حسین کریمی، زمان اجرا: ۱۷، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه استاد مشایخی

12

زندگی روی پوست موز، نویسنده و کارگردان: مهدی صلاحی، زمان اجرا:  ۱۸:۴۵، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه استاد مشایخی

13

از بس که نیامدی، نویسنده: محمدحسین شکرگزار، کارگردان: ملیحه دهقانی، زمان اجرا: ۲۰:۳، مدت زمان: ۵۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه استاد مشایخی

14

لیلی و گروه ۲+۵، نویسنده و کارگردان: امجد زمانی، زمان اجرا: ۲۰:۳۰، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه استاد مشایخی

15

اسم، نویسنده: الکساندر دولاپتولیر، کارگردان: رضا جاویدی، مدت زمان: ۷۵ دقیقه، مکان اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد

16

چ.ف.ت بر وزن رفت، نویسنده:  امیر اربابی، کارگردان: محمد خان حسینی،مذت زمان: ۷۵ دقیقه، مکان اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد

17

روزهای رادیو ۱، نویسنده و کارگردان: محمدرحمانیان محمدرحمانیان، زمان اجرا: ۱۸، مدت زمان: ۱۲۰ دقیقه، مکان اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد

18

روزهای رادیو ۱، نویسنده و کارگردان: محمدرحمانیان محمدرحمانیان، زمان اجرا: ۲۱:۴۵ ، مدت زمان: ۱۲۰ دقیقه، مکان اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد

19

پیوند خونی، نویسنده: آتول فوگارد،کارگردان: اشکان صادقی، زمان اجرا: ۲۱، مکان اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد

20

یک نوکر و دو ارباب، نویسنده: کارلو گلدونی، کارگردان: علی آتشانی، زمان اجرا: ۲۱:۳۰، مکان اجرا:  پردیس تئاتر شهرزاد

21

شک و شوک، نویسنده: ندا ثابتی، کارگردان: حسین نورعلی، زمان اجرا: ۲۰:۲۵، مکان اجرا:  پردیس تئاتر شهرزاد

22

مانستر، نویسنده: کورورش شاهونه، حمید رضا اسدزاده، کارگردان: کورورش شاهونه، زمان اجرا: ،۱۸، مدت زمان: ۷۰ دقیقه، مکان اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد

23

نفر بعد، نویسنده و کارگردان: فاضل قنادی، زمان اجرا: ۱۹، مکان اجرا: ردیس تئاتر شهرزاد

24

هر کسی یا روز میمیرد یا شب، من شبانه روز، نویسنده و کارکردان: سجاد افشاریان، مدت زمان: ۱۰۵ دقیقه، مکان اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد

25

دریم لند، نویسنده: صبا نجاتی، کارگردان: مرتضا جلیلی دوست،زمان اجرا: ۲۱، مکان اجرا: تئاتر مستقل تهران

26

است، نویسنده: پرنیا شمس،امیر ابراهیم زاده، کارگردان: پرنیا شمس، زمان اجرا: ۱۹:۰۰، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: تئاتر مستقل تهران

27

مشق شب، نویسنده و کارگردان: امیر نجفی، زمان اجرا:  ۱۷، مدت زمان: ۶۵ دقیقه، مکان اجرا: تئاتر مستقل تهران

28

پزشک نازنین، نویسنده و کارگردان: اشکان خطیبی، زمان اجرا: ۱۸:۳۰، مدت زمان: ۹۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه سپند

29

چخوف خوانی زیر نظر نماینده ی فدارسیون روسیه، نویسنده و کارگردان: اشکان خطیبی، زمان اجرا: ۲۰:۳۰ ، مدت زمان: ۱۰۵ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه سپند

30

خون مردگی، نویسنده و کارگردان: شایان فیروزی، زمان اجرا: ۱۸، مدت زمان: ۴۵ دقیقه، مکان اجرا:  تماشاخانه سپند

31

مشاهدات، نویسنده و کارگردان: مجتبی کاظمی، زمان اجرا: ۱۷، مدت زمان: ۵۰ دقیقه، مکان اجرا:  تماشاخانه دیوار چهارم

32

حکم هفتم با شانس تبصره، نویسنده و کارگردان: ایمان مرادی،زمان اجرا: ۱۸، مدت زمان: ۷۵ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه دیوار چهارم

33

پنهان خانه پنج در، نویسنده: حسین کیانی، کارگردان: آرش فلاحت‌پیشه، زمان اجرا: ۲۰، مدت زمان: ۷۰ دقیقه، مکان اجرا: تالار مولوی سالن اصلی

34

و همیشه پاییز، نویسنده و کارگردان: مهیار جوادی ها، زماناجرا:  ۱۸، مدت زمان:  ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: تالار مولوی سالن اصلی

35

اضافه حقوق، نویسنده: ژورژ پرک، کارگردان: محمد مهدی سجادی، زمان اجرا: ۱۹:۳۰، مدت زمان: ۶۵ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه دیوار چهارم

36

ابر شلوارپوش، نویسنده و کارگردان: علیرضا اخوان، زمان اجرا: ۱۹:۰۰، مدت زمان: ۵۰ دقیقه، مکان اجرا: تالار مولوی سالن کوچک

37

تا اون، نویسنده و کارگردان: هادی، زمان اجرا: ۲۱:۳۰، مدت زمان: ۸۰ دقیقه، مکان اجرا:  تماشاخانه دیوار چهارم

38

هیپوکسی، نویسنده و کارگردان: بهنام شریفی، زمان اجرا: ۱۸، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا:  تماشاخانه دیوار چهارم

39

اکواریوم، نویسنده:خداداد رضایی، کارگردان: تقی علی ابادی، زمان اجرا: ۲۱، مدت زمان:۷۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه شانو

40

خیاط، نویسنده: اسلاومیر مروژک، کرگردان: کمال عبدی، زمان اجرا:۲۱، مدت زمان: ۷۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه شانو

41

آینه آنتیگون، نویسنده و کارگردان: قطب الدین صادقی، زمان اجرا: ۱۹، مدت زمان: ۷۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه شانو

42

دکتر سایکو، نویسنده: رضا زارنجی،یاسمن صمد زاده، کارگردان: الینا گلچی، زمان اجرا:۱۷، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه شانو

43

گوجه برزیلی، نویسنده و کارگردان: محمد مطهری پور، زمان اجرا: ۱۸:۳۰،مدت زمان: ۴۵ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه استاد انتظامی

44

بازگشت افتخارآمیز مردان جنگی، نویسنده:شهرام احمدزاده، کارگردان: حسین شهبازی، مدت زمان: ۷۰ ذقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه استاد انتظامی

45

برخورد نزدیک در نیویورک، نویسنده و کارگردان: کرم اله سلیمانی، زمان اجرا: ۱۸:۳۰، مدت زمان: ۷۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه مشایخی

46

پیترُ نکش، نویسنده و کارگردان:امیرحسین وَدادی، زمان اجرا: ۲۰:۳۰، مدت زمان: ۸۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه مشایخی

47

شک، نویسنده: جان پاتریک شَنلی، کارگردان: مهران امام بخش،زمان اجرا:  ۱۹:۳۰، مدت زمان: ۷۰ دقیقه، مکان اجرا: عمارت نوفل لوشاتو

48

یک گفتگوی عاشقانه در صبح دل انگیز سرد زمستاني…، نویسنده: جعفر غلام پور، کارگردان: حمید رحیمی، زمان اجرا: ۱۸:۳۰، مدت زمان: ۴۵ دقیقه، مکان اجرا:  عمارت نوفل لوشاتو

49

مجهول، نویسنده و کارگردان: سیروس کهوری نژاد، زمان اجرا: ۲۱:۱۵، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: عمارت نوفل لوشاتو

50

پسر، نویسنده: فلوریان زلر، کارگردان: علی مقدم ، زمان اجرا: ۱۹:۳۰، مدت زمان: ۷۵ دقیقه، مکان اجرا: عمارت نوفل لوشاتو

51

اپرای ۹۰، نویسنده و کارگردان: عباس عبدالله زاده،زمان اجرا: ۲۱:۳۰، مدت زمان: ۱۱۰ دقیقه، مکان اجرا: عمارت نوفل لوشاتو

52

حراج خانگی، نویسنده: معین شاهچراغی، کارگردان: امیر کامران، زمان اجرا:۲۱، مدت زمان: ۵۵ دقیقه، مکان اجرا: تئاتر هامون

53

کریملوژی، نویسنده:مهران رنج‌بر، کارگردان: رضا بهرامی، زمان اجرا: ۱۹، مکان اجرا: تئاتر هامون

54

زوزه سگ، نویسنده و کارگردان: محمدرضا رجبی، زمان اجرا: ۱۹، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا:  تماشاخانه آژمان

55

ویرانه های زیبا، نویسنده:  حسین زنگنه، کارگردان: کیا ثلاثی، زمان اجرا: ۲۰، مدت زمان: ۳۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه دا