تیزر نمایش کلنل ساخته شده توسط گروه هنری پژواک

: خیرالله تقیانی‌پور
: حسین پاکدل، شهرام حقیقت‌دوست، مونا فرجاد، اتابک نادری، سیروس همتی، وحیدنفر، علی رضا ناصحی، آتیه جاوید، الهه شه‌پرست، جوادپورزند، حسین شفیعی، آناهیتا خسروی، سمیراسلیمی، رهامقدم، محسن مهری‌دروی، میلاد ابراهیمی، محمدشکری، سیامک توده‌فلاح، امیر باده‌دست، آیسان حداد

: علی زارعی
: علی شهبازی
: رضاشاپور زاده
: پریندخت عابدین‌نژاد
: ماریا حاجیها
: رضا خزراعی
: مریم نراقی

ساخت تیزر، روابط عمومی و تبلیغات: گروه هنری پژواک 
: مهدی آشنا
: علی المعی
: عباس حیدری
: مایکل تیوا
: مجتبی جعفری
: احسان ملول
: پدرام پیرونذیری
: محمد وفایی
: علی المعی

۱۴ مهر تا ۱۴ آذر ۱۳۹۶

سالن اصلی تئاترشهر