تیزر اصلی نمایش چیدا ساخته شده توسط گروه هنری پژواک

تیزر دوم نمایش چیدا ساخته شده توسط گروه هنری پژواک

تیزر سوم نمایش چیدا ساخته شده توسط گروه هنری پژواک

: مسعود شاکرمی (براساس ادیپ شهریار شاهکار سوفوکل)
: احسان ملکی
: مسعود شاکرمی، شیماء ملکیان، نیکان راست قلم، محمد رضا خادمی، سعید زارع، نساء یوسفی، صفا کوشا، شهلا رحیمی، ثنا عقابیان پانته آ احمد خان، شیوا موسی زاده، انیس ارشیا
: سیده مریم حسینى

: مسعود شاکرمى
: محمد نوریان

: روح الله امامى
: سمانه احمدى مطلق
: علی کوزه‌گر
: علی سینا رضانیا
: کاوه نور محمدی
: زهره قنبری
: على تاجیک
: سینا افشار
: گروه هنرى پژواک

۲۲ بهمن تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

تماشاخانه سنگلج

عکس چیدا ۵