تیزر دوم نمایش تهوع ساخته شده توسط گروه هنری پژواک

تیزر اول نمایش تهوع ساخته شده توسط گروه هنری پژواک

گیف نمایش تهوع ساخته شده توسط گروه هنری پژواک

 

: مریم برزگر
:شکیب شجره، بنیامین پیروانی، همایون حیدرزاده، ویدا قراگوزلو
:همایون حیدرزاده
: امید دولتخواه
: سینا آقایانی
: امیر رجبی
: مریم اصلانی
: مریم شریعتی
: گروه هنری پژواک