8
9
10
15
16
18
19
23
24
25
26
27
29
31
32
33
35
36
38
39
40
41
42
46
1

فرانکنشتاین، نویسنده و کارگردان: ایمان افشاریان، زمان اجرا: ۲۰:۰۰، مدت زمان: ۹۰ دقیقه، مکان اجر: تئاتر شهر- سالن اصلی

2

سقوط در کوه مورگان،نویسنده: آرتور میلر، کارگردان: منیژه محامدی، زمان اجرا: ۷:۳۰، مدت زمان: ۹۰ دقیقه، مکان اجرا: تئاتر شهر- سالن قشقایی

3

چنور، نویسنده و کارگردان:  قطب الدین صادقی،  زمان اجرا: ۱۹:۳۰،  مدت زمان:۶۰ دقیقه، مکان اجرا: تئاتر شهر- سالن چهار سو

4

کر، نویسنده و کارگردان: فریدون  ولایی، مکان اجرا: تئاتر شهر- سالن سایه

5

جنایت قلب، نویسنده: بت هنلی، کارگردان: دلارا نوشین، زمان اجرا:‌ ۱۹:۳۰، مکان اجرا: تئاتر شهر- سالن سایه

6

بیگانه در خانه، نویسنده و کارگردان: سید محمد مساوات، زمان اجرا:۱۸:۳۰، مدت زمان: ۱۳۹ دقیقه، مکان اجرا: تئاتر مستقل تهران

7

ولپن، نویسنده: بن جانسن، کارگردان: مهدی کوشکی، زمان اجرا: ۲۱، مدت زمان: ۶۵ دقیقه، مکان اجرا: تئاتر مستقل تهران

8

مشق شب، نویسنده و کارگردان: امیر نجفی، مکان: تئاتر مستقل تهران

9

دریم لند، نویسنده: صبا نجاتی، کارگردان: مرتضا جلیلی دوست، مکان: تئاتر مستقل تهران

10

است، نویسندگان: پرنیا شمس، امیر ابراهیم زاده، کارگردان: پرنیا شمس، مکان: تئاتر مستقل تهران

11

قلعه حیوانات، نویسنده: بهروز غریب پور، کارگردان:عارفه آذرمی و سعیده خوش نژاد، زمان اجرا: ۱۸، مدت زمان:۶۵ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه استاد انتظامی

12

سبکی، نویسنده و کارگردان:داریوش علیزاده، زمان اجرا: ۲۰:۳۰،مدت زمان  ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه استاد انتظامی

13

نسخه ویراستار، نویسنده و کارگردان: بهروز سالمی، زمان اجرا: ۱۸:۳۰، مدت زمان: ۴۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه استاد انتظامی

14

برخوانی، نویسنده: الهه مجلسی، کارگردان: رضا رشادت، زمان اجرا: ۲۰:۳۰، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه استاد انتظامی

15

تیمارستان ، نویسنده و کارگردان: حسین نورعلی، زمان اجرا: ۲۱:۴۵، مکان اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد

16

دیگه نمی بینیمشون، کارگردان: میلاد اردوآبادی، زمان اجرا: ۱۷:۳۰، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان” پردیس تئاتر شهرزاد

17

هر کسی یا روز میمیرد یا شب، من شبانه روز، نویسنده و کارگردان: سجاد افشاریان، زمان اجرا: ۱۸:۰۰، مدت زمان: ۹۰ دقیقه، مکان اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد

18

خواب، کارگردان: محمدرضا خطیب، زمان اجرا: ۱۹، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد

19

شنگن، نویسنده و کارگردان:مجتبی فلاحی، زمان اجرا: ۲۰:۱۵، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد

20

آشپزخانه، نویسنده: آرنولد وسکر، کارگردان: حسن معجونی، زمان اجرا: ۲۰:۳۰، مدت زمان: ۸۰ دقیقه، مکان: پردیس تئاتر شهرزاد

21

بازتاب حلقه، نویسنده: آنی بیکر، کارگردان: سیاوش البخشی نائینی، زمان اجرا:۱۸:۳۰، مدت زمان: ۹۰ دقیقه، مکان اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد

22

مانستر، نویسنده و کارگردان: کورورش شاهونه، زمان اجرا: ،۱۸، مدت زمان: ۷۰ دقیقه، مکان اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد

23

اولئانا، نویسنده: دیوید ممت، کارگردان: مهدی کوشکی، مکان اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد

24

منگیا، نویسنده و کارگردان: سلما سلامتی، زمان اجرا: ۱۸، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: عمارت نوفل لوشاتو

25

مردم وقتی به دنیا اومدم، کارگردان: مسعود ترابی، زمان اجرا: ۲۱:۱۵، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: عمارت نوفل لوشاتو

26

زخم معده، نویسنده و کارگردان: سجاد دستیار، زمان اجرا: ۱۸، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: عمارت نوفل لوشاتو

27

اپرای ۹۰، نویسنده و کارگردان: عباس عبدالله، زمان اجرا:۲۱، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: عمارت نوفل لوشاتو

28

همه دزدها که دزد نیستند، نویسنده: داریو فو، کارگردان: محمدرضا جمال، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: عمارت نوفل لوشاتو

29

پسر،نویسنده: فلوریان زلر، کارگردان: علی ثابت قدم مقدم ، زمان اجرا: ۱۹:۳۰، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا:  عمارت نوفل لوشاتو

30

آل استار، نویسنده: داوود پورحمزه، کارگردان: مهتاب شکریان، زمان اجرا: ۲۱:۳۰، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: عمارت نوفل لوشاتو

31

محرمانه، نویسنده: سید محسن میرهاشمی، زمان اجرا: ۱۶:۳۰، مکان اجرا: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه سپند

32

دزدان شماره ۴۳، نویسنده: داریو فو، کارگردان: شاهین صادقیان، زمان اجرا: ۱۹، مدت زمان: ۷۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه سپند

33

پرواز عمود، نویسنده: پوریا پیرحسینلو، کارگردان: سیما شیبانی، زمان اجرا: ۱۹، مدت زمان: ۷۵ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه سپند

34

سه تفنگدار و یکی، نویسنده:عقیل جماعتی، کارگردان: مهدی شاه حسینی، زمان اجرا: ۲۱، مدت زمان: ۷۵ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه سپند

35

هتلی ها، نویسنده:ساناز بیان، کارگردان: حمیدرضا آذرنگ، زمان اجرا: ۱۹، مدت زمان: ۱۰۰ دقیقه، مکان اجرا:  تماشاخانه سپند

36

پزشک نازنین، نویسنده:نیل سایمون، کارگردان:اشکان خطیبی، زمان اجرا:۱۸:۳۰، مدت زمان: ۹۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه سپند

37

ژنرال، نویسنده و کارگردان: منوچهر عبدی، زمان اجرا:۱۷، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه سپند

38

نمایش های کوتاه چخوف، زیر نظر نماینده فدراسیون روسیه، کارگردان: اشکان خطیبی، زمان اجرا: ۲۰:۳۰، مدت زمان: ۹۰ دقیقه، مکان اجرا:  تماشاخانه سپند

39

خیاط، نویسنده:اسلاومیر مروژک، کارگردان: کمال عبدی، زمان اجرا: ۲۱، مدت زمان: ۷۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه شانو

40

مادر نزاییده،‌نویسندگان:  آرش میرطالبی، محمداحسان کریمی،‌ کارگردان:  محمداحسان کریمی، آرزو خسروی، زمان اجرا: ۲۱ ،‌مدت زمان :‌۷۵ دقیقه،‌ مکان اجرا: تماشاخانه شانو

41

آنتیگون، نویسنده و کارگردان: قطب الدین صادقی، زمان اجرا: ۱۹، مدت زمان: ۷۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه شانو

42

دکتر سایکو، نویسنده: رضا زارنجی، کارگردان: الینا گلچی، زمان اجرا:۱۷، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه شانو

43

پارک شهر، نویسنده و کارگردان: بهزاد خاکی نژاد، زمان اجرا: ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰، مدت زمان: ۷۵ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه ایرانشهر – تالار استاد سمندریان

44

توپ طلا، نویسنده و کارگردان: محمد کرمی، زمان اجرا: ۱۸، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان: تماشاخانه آژمان

45

برخورد نزدیک در نیویورک، نویسنده و کارگردان: کرم اله سلیمانی، زمان اجرا: ۱۸:۳۰، مدت زمان: ۷۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه مشایخی

46

پیترُ نکش، نویسنده و کارگردان:امیرحسین وَدادی، زمان اجرا: ۲۰:۳۰، مدت زمان: ۸۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه مشایخی

47

من یه زنم صدامو میشنوین؟، نویسنده و کارگردان: کاملیا غزلی، زمان اجرا: ۲۰:۳۰، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: تالار حافظ

48

آقای اسمیت، آقای ایوانف و یک خانواده کم اهمیت آفریقایی، نویسنده و کارگردان: محمد مروج، زمان اجرا: ۱۸:۰۰، مدت زمان: ۸۵ دقیقه، مکان اجرا: