1

سرزمین پدری، نویسنده و کارگردان: محمد قاسمی، زمان اجرا: ۱۸ ، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: تئاتر شهر- سالن سایه

2

روایت فرزانه از جمعه ۱۴آبان ، نویسنده و کارگردان: محمد حسین زیکساری، زمان اجرا: ۱۹:۳۰ ، مدت زمان:  ۷۰ دقیقه، مکان اجرا: تئاتر شهر- سالن سایه

3

برگشتن، نویسنده: خیرالله تقیانی پور، کارگردان: حسین مسافر آستانه، زمان اجرا: ۱۷:۳۰، مدت زمان: ۷۵ دقیقه، مکان اجرا: تئاتر شهر سالن چهارسو

4

جنگ نامه غلامان، نویسنده: بهرام بیضایی ، کارگردان: محسن حسینی ، زمان اجرا: ۱۸:۰۰ ، مدت زمان: ۸۰ دقیقه، مکان اجرا: تئاتر شهر- سالن قشقایی

5

تالاب هشیلان، نویسنده وکارگردان: نوشین تبریزی ، زمان اجرا: ۲۰:۰۰، مدت زمان: ۷۰  دقیقه، مکان اجرا: تئاتر شهر- سالن قشقایی

6

نیست، نویسنده: امین عظیمی ، کارگردان: حسنیه زاهدی، زمان اجرا: ۱۸ ، مدت زمان:۵۰  دقیقه، مکان اجرا: تئاتر شهر- کارگاه نمایش

7

هیچ چیز جدی نیست، نویسنده: رچ اورلاف، کارگردان: مسعود دلخواه، زمان اجرا: ۲۱، مدت زمان: ۹۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه ایرانشهر- سالن استاد سمندریان

8

اسلو، نویسنده: جی. تی راجرز ، کارگردان: یوسف باپیری ، زمان اجرا: ۲۰:۳۰ ، مدت زمان: ۱۲۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه ایرانشهر – تالار استاد سمندریان

9

شیهیدن، نویسنده و کارگردان: عباس جمالی، زمان اجرا: ۲۰:۳۰، مدت زمان: ۱۲۰ دقیقه، مکان اجرا:  تماشاخانه ایرانشهر – تالار استاد ناظر زاده

10

بداهه، نویسنده وکارگردان: آروند دشت آرای، زمان اجرا: ۲۰:۱۵ ، مدت زمان: ۹۰ دقیقه، مکان اجرا: ماشاخانه ایرانشهر – تالار استاد ناظر زاده

11

آشویتس زنان ، نویسنده: علی صفری ، کارگردان: رها حاجی زینل ، زمان اجرا: ۱۹:۱۵، مدت زمان: ۶۵ دقیقه، مکان اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد

12

آن دیگری ، نویسنده: آرمین جوان ، کارگردان: سمانه زندي نژاد ، زمان اجرا: ۲۰:۳۰ ، مدت زمان:۷۰  دقیقه، مکان اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد

13

هرکسی یا شب می میرد یا روز من شبانه روز ، نویسنده وکارگردان: سجاد افشاریان، زمان اجرا: ۲۰:۳۰ ، مدت زمان:  ۱۰۵دقیقه، مکان اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد

14

هرملین، نویسنده و کارگردان: بهزاد وزیری، زمان اجرا: ۲۰:۳۰ ، مدت زمان:  ۸۵ دقیقه، مکان اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد

15

زیبایی گاهی زن است، نویسنده وکارگردان: سهراب حسینی، زمان اجرا: ، مدت زمان: دقیقه، مکان اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد

16

مری پایپینز، نویسنده: جولین فلوز، کارگردان: احمد سلیمانی، زمان اجرا: ۱۸:۳۰ ، مدت زمان: ۱۰۰ دقیقه، مکان  اجرا: تالار وحدت

17

چرنوبیل ، نویسنده وکارگردان: علیرضا منوچهری نسب، زمان اجرا:۱۷  ، مدت زمان:  ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه دیوار چهارم

18

نینوچکا ، نویسنده: مجتبی کاظمی ، کارگردان: سعید داخ، زمان اجرا: ۱۹:۳۰ ، مدت زمان:۷۰  دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه دیوار چهارم

19

خیاط خونه ، نویسنده: علیرضا سید، کارگردان: دانیال غفار زاده ، زمان اجرا: ۲۱:۱۵، مدت زمان: ۶۵ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه دیوار چهارم

20

سه اپیزود از یک اتود ،کارگردان: مارسل داوود، زمان اجرا: ۲۱، مدت زمان:  ۴۰ دقیقه، مکان اجرا:  تماشاخانه شانو

21

و چند داستان دیگر ، نویسنده: پیام لاریان ، کارگردان: مسعود طیبی، زمان اجرا: ۱۹، مدت زمان:  ۷۵ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه شانو

22

گوسفندان! ، نویسنده: مهران عشریه ، کارگردان: میلاد کرباسی ، زمان اجرا: ۱۹:۱۵، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه شانو

23

استخدام ، نویسنده وکارگردان: فرزاد باقری ، زمان اجرا:۱۷  ، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه شانو

24

پروفسورها ، نویسنده وکارگردان: علی سعید، زمان اجرا: ۲۱، مدت زمان: ۹۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه شانو

25

انصراف، نویسنده و کارگردان: فربد همدانی، زمان اجرا: ۱۷، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا:  تماشاخانه شانو

26

صدای آهسته برف، نویسنده: پیام سعیدی، جابر رمضانی ، کارگردان: جابر رمضانی، زمان اجرا: ۲۱،  مکان اجرا: تئاتر مستقل تهران

27

لانچر ۵، نویسنده: پویا سعیدی، مسعود صرامی ، کارگردان: پویا سعیدی، مسعود صرامی ، زمان اجرا:۱۸  ، مدت زمان:  ۱۳۵ دقیقه، مکان اجرا: تئاتر مستقل تهران

28

جنگ بازی ، نویسنده: حسن حاجت پور ، کارگردان: عبد بناری ، زمان اجرا: ۱۸:۳۰، مدت زمان:  ۶۰ دقیقه، مکان اجرا:  تماشاخانه استاد انتظامی

29

تجربه های اخیر، نویسنده: امیررضا کوهستانی ، کارگردان: مجتبی جدی، زمان اجرا: ۲۰:۳۰ ، مدت زمان: ۷۰ دقیقه، مکان اجرا:  تماشاخانه استاد انتظامی

30

عشق من حامد بهداد، نویسنده: افشین هاشمی ، کارگردان: یوسف بنی طبا ، زمان اجرا: ۱۷، مدت زمان: ۶۰  دقیقه، مکان اجرا: مشایخی

31

هایپوترمیا، نویسنده: محمد سینا حیدری زاده، محمد صادق کریمی زاده ، کارگردان: محمد سینا حیدری زاده ، زمان اجرا: ۱۸:۳۰ ، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: مشایخی

32

ستوان آینیشمور ، نویسنده: مارتین مک دونا ، کارگردان: بهنام نوروزی ، زمان اجرا:۲۰:۳۰ ، مدت زمان:  ۷۰ دقیقه، مکان اجرا: مشایخی

33

دیوار دریا ، نویسنده وکارگردان: روزبه زیوری، زمان اجرا: ۱۷ ، مدت زمان: ۴۵ دقیقه، مکان اجرا: مشایخی

34

کبوتری ناگهان، نویسنده: محمد چرمشیر ، کارگردان: غلامرضا عربی، زمان اجرا: ۲۰:۳۰ ، مدت زمان:۶۵ دقیقه، مکان اجرا: مشایخی

35

جایی در میان خوک ها، نویسنده: آثول فوگارد ، کارگردان: ایمان اسدی ، زمان اجرا: ۱۸:۳۰ ، مدت زمان:  ۷۰ دقیقه، مکان اجرا: مشایخی

36

رپرتاژ انديشه هاي كال ، نویسنده: علی طاهری، سیما بنیادی، سپیده خاکباز ، کارگردان: علی طاهری، زمان اجرا: ۲۱، مدت زمان: ۷۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه آژمان

37

آسمان روزهاي برفي ، نویسنده: محمد چرمشير ، کارگردان: سيد حميدرضا حسيني ، زمان اجرا: ۱۹، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه آزمان

38

لاموزيكا ، نویسنده: مارگاريت دوراس، کارگردان: علي تاجيك ، زمان اجرا: ۱۹:۳۰، مدت زمان: ۷۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه آژمان

39

مثل شكستن بشقاب ها ، نویسنده: شهرزاد ابراهيمي ، کارگردان: سعيدهاشم زاده ، زمان اجرا: ۲۱، مکان اجرا: تماشاخانه آژمان

40

فان فار ، نویسنده: پویا سعیدی، کارگردان: حمید حسینی، زمان اجرا: ۲۱، مدت زمان:۶۰  دقیقه، مکان اجرا: تئاتر هامون

41

نیمه تاریک ماه، کارگردان: داوود بنی اردلان، زمان اجرا: ۲۰:۳۰ ، مدت زمان: ۷۰ دقیقه، مکان اجرا:  تالار حافظ

42

من، نویسنده و کارگردان: سیاوش پاکراه ، زمان اجرا: ۱۹ ، مدت زمان: ۶۵ دقیقه، مکان اجرا: تالار مولوی سالن اصلی

43

بانو آئویی ، کارگردان: فاطمه بختیار ، زمان اجرا: ۲۰ ، مدت زمان: ۴۵ دقیقه، مکان اجرا: مولوی سالن کوچک

44

آشپزخانه، نویسنده: آرنولد وسکر، کارگردان: محمد حسن معجونی، زمان اجرا: ۲۱ ، مدت زمان: ۱۰۰دقیقه، مکان اجرا: مولوی سالن  اصلی

45

صورت پنهان، نویسنده و کارگردان: امیر زینعلی فرید، زمان اجرا: ۱۹ و ۲۱، مدت زمان: ۱۰۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه ملک

46

جمعه کشی ، نویسنده و کارگردان: اسماعیل خلج ، زمان اجرا: ۱۹:۳۰ ، مدت زمان: ۸۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه سنگلج

47

سکوت سفید ، نویسنده: تام استوپارد ، کارگردان: کوروش سلیمانی ، زمان اجرا: ۱۹:۳۰ ، مدت زمان: ۷۰ دقیقه، مکان اجرا: عمارت نوفل لوشاتو

48

کاتالپسی ، نویسنده وکارگردان: وحید نفر ، زمان اجرا: ۲۱ ، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: عمارت نوفل لوشاتو

49

دراماتورژ ، نویسنده: سهند خیرآبادی ، کارگردان: گروه تئاتر ه ، زمان اجرا: ، ۱۹:۳۰ مدت زمان: ۷۰ دقیقه، مکان اجرا: عمارت نوفل لوشاتو

50

هفت کودک یهودی ، کارگردان: مصطفی اسفندیاری ، زمان اجرا:   ۱۸:۰۰ ، مدت زمان: ۶۵ دقیقه، مکان اجرا: عمارت نوفل لوشاتو

51

سه کیلو ۲۵۰گرم ، نویسنده: مهدی زندیه ، کارگردان: محسن نجارحسینی ، زمان اجرا: ۱۹:۳۰ ، مدت زمان:۷۰  دقیقه، مکان اجرا: عمارت نوفل لوشاتو

52

ورودی ۸۹ ، نویسنده وکارگردان: محسن احتشامی ، زمان اجرا: ۲۱:۱۵،  مدت زمان: ۵۰ دقیقه، مکان اجرا: عمارت نوفل لوشاتو

53

تا باران چند پاییز مانده ، نویسنده: عرفان پورمحمدی ، کارگردان: آرمان شهبازی ، زمان اجرا: ۱۸:۱۵،  مدت زمان:۵۵  دقیقه، مکان اجرا: عمارت نوفل لوشاتو

54

سفر به مسکو ، نویسنده و کارگردان:  سپهر حیدری نژاد ، زمان اجرا: ۱۹:۳۰ ، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان اجرا: عمارت نوفل لوشاتو

55

بوی گند دهان خانم مارکز ، نویسنده: فرید قادرپناه ، کارگردان: فرید قادرپناه ، زمان اجرا: ۱۹ ، مدت زمان:  ۷۰دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه سپند

56

آوازه خوان طاس ، نویسنده: اوژن یونسکو ، کارگردان: عرشیا رضوی ، زمان اجرا: ۱۹، مدت زمان:  ۸۰ دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه سپند

57

منقرض شده ها ، نویسنده وکارگردان: سمیرامیس بابایی ، زمان اجرا: ، مدت زمان: دقیقه، مکان اجرا: تماشاخانه سپند

58

گریز از مرکز ، نویسنده وکارگردان: احسان اکبرنژاد ، زمان اجرا: ۲۱، مدت زمان: ۷۰ دقیقه، مکان اجرا:  تماشاخانه سپند