1

سقراط، نویسنده و کارگردان: حمیدرضا نعیمی، زمان اجرا:۱۸:۳۰ ، مدت زمان: ۱۲۰ دقیقه، مکان: تالار وحدت

2

ملاقات، نویسنده: فریدریش دورنمات، کارگردان: پارسا پیروزفر، زمان اجرا: ۱۹:۳۰ ، مدت زمان: ۱۲۰دقیقه، مکان: سالن اصلی تئاتر شهر

3

گجرخان، نویسنده و کارگردان: مجید امرائی، زمان اجرا: ۱۹، مدت زمان: ۹۰دقیقه، مکان: تالار سنگلج

4

درها و دیوارها، نویسنده: سیاوش پاکراه، کارگردان: میلاد فرج زاده، زمان اجرا: ۱۸، مدت زمان: ۶۰دقیقه، مکان: تماشاخانه انتظامی

5

آرایشگر، نویسنده: بر اساس ویتسک بوشنر، کارگردان:حجت حسینی، زمان اجرا: ۲۰، مدت زمان: ۶۰ دقیقه، مکان: سالن بزرگ تالار مولوی

6

فیک، نویسنده و کارگردان: احد خالقی، زمان اجرا: ۱۸، مدت زمان: ۷۰ دقیقه، مکان: سالن بزرگ تالار مولوی

7

وقایع اتفاقیه، نویسنده: علی موسویان، کارگردان: شهرام عبدلی، زمان اجرا: ۲۱، مدت زمان: ۹۰ دقیقه، مکان: تالار سنگلج

8

سرزمین های شمالی،  نویسنده: مونا احمدی، کارگردان: شیما عرب، زمان اجرا: ۲۰، مدت اجرا: ۵۵دقیقه، مکان: تماشاخانه انتظامی

9

بی تابستان، نویسنده: امیررضا کوهستانی، کارگردان: امیررضا کوهستانی،  زمان اجرا: ۱۸:۳۰و ۲۰، مدت زمان: ۷۰دقیقه، مکان: تئاتر مستقل

10

سالگشتگی، نویسنده و کارگردان: امیررضا کوهستانی، زمان اجرا:۱۸ و ۲۰،  مدت زمان : ۶۰ دقیقه، مکان: تئاتر مستقل

11

زهرماری، نویسنده: رضا بهاروند، احمد سلگی، کارگردان: علی احمدی، زمان اجرا: ۱۹:۱۵ ، مدت زمان: ۶۵ دقیقه، مکان: تماشاخانه ملک

12

هفتمین جان سگ، نویسنده و کارگردان: مهدی کوشکی، مدت زمان: ۸۰دقیقه، مکان: تماشاخانه سپند

13

ترس و لرز، نویسنده و کارگردان: فرزاد امینی، زمان اجرا: ۱۸، مکان: پردیس تئاتر شهرزاد

14

اجرای این نمایش کنسل شده است

15

۳۰/دی/۹۵، نویسنده و کارگردان: احسان حاجی پور، زمان اجرا: ۲۰، مدت زمان: ۶۰دقیقه، مکان: تماشاخانه سپند

16

هامان کشان، نویسنده: عباس عبدالله زاده،  کارگردان: علیرضا مهران، زمان اجرا: ۱۹:۳۰، مدت زمان: ۶۰دقیقه، مکان: پردیس تئاتر شهرزاد

17

ای بی-AB، نویسنده و کارگردان: پوریا رستمی، زمان اجرا: ۲۰:۳۰، مدت زمان: ۶۵دقیقه، مکان: پردیس تئاتر شهرزاد

18

خاطره ای از دو دوشنبه، نویسنده: آرتور میلر، کارگردان: سعید عسگریان، زمان اجرا: ۲۱:۳۰، مکان: پردیس تئاتر شهرزاد

19

موی سیاه خرس زخمی، نویسنده: پیام سعیدی، جابر رمضانی، کارگردان: جابر رمضانی، زمان اجرا: ۲۰، مدت زمان: ۱۱۰دقیقه، مکان: تالار حافظ

20

سرمیز شام، نویسنده: گروه بازیگران، کارگردان: سیامک صفری، زمان اجرا: ۱۸،  مدت زمان: ۷۰دقیقه، مکان: عمارت نوفل لوشاتو

21

جایزه ی داروین، نویسنده و کارگردان: سید علی معتضدی، زمان اجرا: ۱۸ ، مدت زمان: ۶۵ دقیقه، مکان: عمارت نوفل لوشاتو

22

چاروسی، نویسنده و کارگردان: خسرو امیری، زمان اجرا: ۱۹:۳۰ ، مدت زمان:۶۰دقیقه، مکان:عمارت نوفل لوشاتو

23

نوشت، نویسنده و کارگردان: محمدنیما مظاهری، زمان اجرا: ۱۹:۳۰، مدت زمان:۶۰دقیقه، مکان: عمارت نوفل لوشاتو

24

پیشخدمت، کارگردان:سعید خمان، زمان اجرا: ۱۷:۴۵، مدت زمان: ۶۰دقیقه، مکان: عمارت نوفل لوشاتو

25

کافکا با من سخن بگو، نویسنده و کارگردان: قطب الدین صادقی، زمان اجرا: ۱۹:۳۰، مدت زمان: ۷۰ دقیقه، مکان: تماشاخانه شانو

26

هیچ نگو هملت، فقط سه روز، نویسنده: رضا گشتاسب، کارگردان: سروش طاهری، زمان اجرا: ۲۱، مدت اجرا: ۷۰ دقیقه، مکان: تماشاخانه شانو

27

پدر،پسر،روح القدوس، نویسنده و کارگردان: محمد مهدی دژپسند،  زمان اجرا: ۱۹:۱۵، مدت زمان: ۶۵دقیقه ، مکان: تماشاخانه شانو

28

اگر از نو شروع کنیم، نویسنده: امانوئل اشمیت، کارگردان: امیر سربیشه٬ زمان اجرا: ۱۸، مدت زمان: ۶۰دقیقه، مکان: تماشاخانه مشایخی

29

پیک نیک در میدان جنگ، نویسنده: فرناندو آرابال، کارگردان: ایمان مرادی٬ زمان اجرا: ۲۰، مدت زمان: ۵۰دقیقه،  مکان: تماشاخانه ی مشایخی

30

جک قاتل، نویسنده و کارگردان: احسان امانی٬ زمان اجرا: ۲۱، مدت زمان: ۶۰دقیقه، مکان: خانه نمایش مهرگان

31

یک مهمانی خون آلود، نویسنده و کارگردان: علیرضا حاتمی٬ زمان اجرا: :۱۸:۳۰، مدت زمان: ۶۰دقیقه، مکان: خانه نمایش مهرگان

32

از فرداش، نویسنده و کارگردان: دانیال رجبی٬ زمان اجرا: ۱۷:۳۰، مدت زمان: ۶۰دقیقه، مکان: خانه نمایش مهرگان

33

آوازخوان طاس، نویسنده: اوژن یونسکو، کارگردان: پارسا محمد زاده، زمان اجرا: ۱۹، مدت زمان: ۶۰دقیقه، مکان: تماشاخانه آژمان

34

اولد سیبروک، نویسنده: وودی آلن، کارگردان: محسن گشتی٬ زمان اجرا: ۱۹:۳۰، مدت زمان: ۷۰دقیقه، مکان: خانه نمایش مهرگان

35

زنده باد شصت، نویسنده و کارگردان: مهدی کربلایی محمدی٬ زمان اجرا: ۲۱:۳۰، مدت زمان:  ۶۰دقیقه، مکان: خانه نمایش مهرگان

36

ریزگرد، نویسنده و کارگردان: مهدی آفتابی، زمان اجرا ۲۰:۳۰، مدت زمان: ۶۰دقیقه، مکان: تماشاخانه آژمان

37

کمدی سیاه، نویسنده: پیتر شفر، کارگردان: پوریا جلال وندی، زمان اجرا: ۱۷، مدت زمان: ۶۰دقیقه، مکان: تماشاخانه دیوار چهارم

38

فریاد ققنوس، نویسنده: تنسی ویلیامز، کارگردان: حسین مقامی٬ زمان اجرا: ۱۹:۱۵، مدت زمان: ۴۵دقیقه، مکان: تماشاخانه دیوار چهارم

39

اتوپیا، نویسنده و کارگردان: آرش سنجابی٬ زمان اجرا: ۲۰:۱۵، مدت اجرا: ۶۰دقیقه، مکان: تماشاخانه دیوار چهارم

40

وقتی خروس غلط می خواند، نویسنده و کارگردان: علی شمس، زمان اجرا: ۲۰:۳۰، مدت اجرا: ۷۰ دقیقه، مکان: تماشاخانه ایرانشهر

1

آموزشگاه سفیر گفتمان با برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایشنامه های شناخته شده حرکت نوین و مبتکرانه ای را در راستای گسترش این زبان و هنرهای نمایشی ترتیب داده است. برنامه خوانش مستطیل (نمایشنامه خوانی به زبان انگلیسی) را از دست ندهید.