۱ تیر، زادروز مریل استریپ

۳ تیر, ۱۳۹۷/توسط گروه هنری پژواک

۲ تیر، زادروز پرویز پرستویی

۳ تیر, ۱۳۹۷/توسط گروه هنری پژواک

۴ تیر، زادروز هدیه تهرانی

۳ تیر, ۱۳۹۷/توسط گروه هنری پژواک

۶ تیر، زادروز کریشتوف کیشلوفسکی

۶ تیر, ۱۳۹۷/توسط گروه هنری پژواک

۷ تیر، زادروز سهراب شهید ثالث

۱۳ تیر, ۱۳۹۷/توسط گروه هنری پژواک

۹ تیر، زادروز پیمان معادی

۱۳ تیر, ۱۳۹۷/توسط گروه هنری پژواک

۱۰ تیر، زادروز مهدی پاکدل

۱۳ تیر, ۱۳۹۷/توسط گروه هنری پژواک

۱۸ تیر، زادروز تام هنکس

۱۸ تیر, ۱۳۹۷/توسط گروه هنری پژواک

۱۹ تیر، زادروز گلشیفته فراهانی

۱۸ تیر, ۱۳۹۷/توسط گروه هنری پژواک

۲۰ تیر، زادروز ناصر تقوایی

۲۰ تیر, ۱۳۹۷/توسط گروه هنری پژواک

۲۰ تیر، زادروز جعفر پناهی

۲۰ تیر, ۱۳۹۷/توسط گروه هنری پژواک

۲۲ تیر، سالگرد در گذشت حمید سمندریان

۲۷ تیر, ۱۳۹۷/توسط گروه هنری پژواک

۲۵ تیر، زادروز مانی حقیقی

۲۷ تیر, ۱۳۹۷/توسط گروه هنری پژواک

۲۸ تیر ، سالگرد درگذشت خسرو شکیبایی

۲۸ تیر, ۱۳۹۷/توسط گروه هنری پژواک

۲۸ تیر، زادروز سیمین بهبهانی

۲۸ تیر, ۱۳۹۷/توسط گروه هنری پژواک