تیزر نمایش نمی دونم فردا چی میشه ساخته شده توسط گروه هنری پژواک

: تنسی ویلیامز
: بابک تبرایی
: سعید شیشه گر
: مریم طاهری بن چناری، مهرشاد شهسوار حقیقی

: سحر عبداله زاده
: مارال صاره راز
: زهرا تقی تبار
: امیر حسین صمیمی
: حامد هاشمی
: حامد مرادی منش

: گروه هنری پژواک

۳۰ خرداد تا ۱۵ تیر ۱۳۹۶

تماشاخانه استاد مشایخی