فراخوان نخستین جشنواره سراسری “تئاتر آرخه”

نخستين دوره جشنواره سراسری تئاتر آرخه  که امسال به نام مولانا مزین به شعار انسانم آرزوست شده، مرداد ماه ۹۸ در تهران برگزار می شود.

در فراخوان جشنوارۀ انسانم آرزوست که به دبیری رضا آشفته، نویسنده و پژوهشگر تئاتر برگزار می شود، آمده است:

دی شیخ با چراغ همی‌گشت گرد شهر

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

بر پایه این گزارش، جشنواره تئاتر آرخه یک جشنواره سراسری در ايران با شعار “انسانم آرزوست” كه می خواهد حساس ترين موضوعات مبتلا به انسان در عصر جديد را در صحنه به چالش بكشد بنابراين بر آن هست كه با مجزا كردن اين موضوعات و به كارگيری آن در قالب های چندگانه چالش ويژه ای را به داوری درآورد. در اين جشنواره از سراسر ايران همه علاقه مندان به تئاتر می توانند حاضر باشند؛ مشروط بر آنكه ضمن برخورداری از توان اجرايی در حد حرفه ای، از علاقه مندان به موضوعات چندگانه مطرح شده در نخستين دوره جشنواره تئاتر آرخه نيز باشند.

نخستين جشنواره سراسری تئاتر آرخه، در بخش خصوصی با برنامه ريزی و سياست گذاری های  تئاترون آرخه، و با همكاری موسسه فرهنگی _ هنری چند منظوره خوش نگار برگزار می شود.

اهداف برگزاری این جشنواره عبارتست از:

 1. مواجهه با چالش های عصر نوين.
 2. توجه به معنای زندگی با گذر از همه باورهای سالم و سازنده ای كه بشر در طول تاريخ پيش روی داشته است.
 3. توجه به آيين های لبريز از معنا و درک حكمت آميز زندگی از زاويه ديد ايرانيان فرزانه و حكيم و بررسی آثار بزرگانی همچون فردوسی، سعدی، مولانا، حافظ، عطار، خيام و…
 4. ارائه سبک زندگی ايرانی كه می تواند آيينه تمام نمای حقيقتی ژرف باشد در مواجهه با آنچه در عصر نوين وجود دارد.
 5. تلفيقی از قالب های نمايش سنتی و آيينی ايرانی مانند تعزيه، سياه بازی، نقالی، و… و همچنين بهره مندی از ساختارهای تئاتر غربی كه می تواند بيانگر زندگی امروز ما باشد كه در بزنگاه اين دو سبک و شيوه به جريانی رو پيش بازنمود يافته است.
 6. ارائه تعريف های درست، سالم و سازنده به تئاتر خصوصی كه در دوران گذار دچار بلاتكليفی ها و انحطاطات دامن گيری شده است و بشود با ارائه الگوهای بهتر مسير قابل رشد و شكوفايی را برای تئاتر خصوصی ترسيم كرد.
 7. مخاطب سازی تئاتر كه بشود با تبليغات و هماهنگی و ارائه آثار با كيفيت چنين هدفی را ممكن گردانيد.
 8. گام نهادن در مسير اهداف بين المللی در سالهای آتی كه بشود در رويارويی با آثار جهانی در بخش خصوصی امكان مطرح ساختن آثار ملی را فراهم كنيم.

 

موضوعاتی که در جشنواره انسان آرزوست دغدغه مندی آن هست، عبارت خواهد بود:

 1. بررسی روان شناسانه عواقب و پيامدهای تنهایی برای زنان و مردان به طور مثبت و منفی خواهد بود و اين به دليل فراگير شدن زندگی به صورت تک نفره برای اين جشنواره به طور حساس تری مورد واكاوی واقع خواهد شد. اميد كه آثار در خور تامل و چشمگيری برای مخاطبان اين موضوع فراهم شود.
 2. خانواده با همه مشكلات و مصائبی كه اين روزها دامنگيرش شده، در اين جشنواره مورد بررسی واقع خواهد شد و از منظر جامعه شناسانه، روان شناسانه، و مطالعات مردم شناسانه و فرهنگی خانواده مورد مطالعه در قالب هاي نمايشی و ساختارمندی های قابل تامل واقع خواهند شد.
 3. صلح برای جشنواره آرخه مثل خود زندگی مهم و حياتی است و ما نه شعار كه در اين زمينه می كوشيم نشانه های بارز صلح طلبی ايرانيان در طول تاريخ را به جهان ارائه كنيم.
 4. محيط زيست اگر نگهداری شود و اين رسم و آيينی برای استقرار یک زندگی سالم در هر نقطه از زمين خواهد بود.

 

بخش های مختلف جشنواره:

الف: تک گويی نمايشی با موضوع تنهايی انسان

در اين بخش ۱۰ نمايش برگزيده در قالب های متنوع تک نفره به رقابت خواهند پرداخت و یک نمايش برگزيده از اين گونه نمايشی به عنوان برگزيده انتختاب خواهد شد. زمان مد نظر برای این بخش از ۳۰ تا ۴۵ دقیقه هست.

ب: دو نفره با موضوع خانواده:

در اين بخش، يک زوج داستان زندگی مشترک خود را از دوران آشنایی تا مسائل و مشكلات دوران زندگی و حتی مراحل رسيده به جدایی و حتی پس از آن با انگيزه بازگشت به زندگی مجدد را به چالش خواهند كشيد. در اين بخش زندگی یک زن و مرد به بازی در می آيد و در آن حضور نفر سوم و بيشتر از آن مقدور نخواهد بود. در دنيای امروز اگر روابط خانوادگی دارد رنگ می بازد چه بهتر در تئاتر به دنبال بسامان شدن شرايط زندگی خانوادگی برآمد و تلاش هایی برای حفظ و نگهداری شرايط مطلوب تر زندگی زناشویی را فراهم كرد.

در بخش نمايش های دو نفره نيز ۱۰ نمايش به طور رقابتی شركت خواهند كرد. زمان مد نشر برای این بخش، از ۴۵ تا ۶۰ دقیقه خواهد بود.

ج: چند نفره با موضوع صلح:

آدمها همواره نادانسته در مقابل هم صف آرایی كرده و به مقابله به مثل می پردازند و جنگ نتيجه و پبامد نيروی شری است كه انسانها را خودخواهانه در مقابل هم قرار می دهد. چه بهتر كه در اين جشنواره در درام های چند نفره به دنبال توجه مخاطبان به مقوله بسيار مهم صلح باشيم و بدیهی است، در منطقه خاورميانه همواره نيروهای شری هستند كه با هدف جلب و چپاول سرمايه های بسيار بزرگ اين منطقه به دنبال راه اندازی جنگ بوده اند و با فروش تسليحات نظامی جيب های خود را پر كرده و مردم منطقه را با بيچارگی و فقر همراه ساخته اند و خود را اين گونه ثروتمند و مترقی و با تمدن شناسانده اند.

در بخش صحنه ای نيز ۱۰ نمايش به طور رقابتی حاضر خواهند بود. زمان مد نظر در این بخش بین ۶۰ تا ۹۰ دقیقه خواهد بود.

د: خيابانی با موضوع محيط زيست:

محيط زيست و زندگی سالم، ديگر اين روزها به دليل تهديد و از بين رفتن طبيعت و برخورداري از تكنولوژی های روز افزون تبديل به آرزويی دور از دسترس خواهد شد. ما در مقابل اين آلودگی هايی فراگير در خيابان به دنبال آگاهی رساندن به مردم خواهيم بود كه هنوز هم چگونه می شود، در مقابل اين پديده شوم مقاومت كرد.

در بخش خيابانی ۱۰ نمايش در مكان های همگانی در سطح شهر تهران اجرا خواهند داشت. زمان مدنظر در بخش خیابانی بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه هست.

در اين بخش رای و نظر مردم تعيين كننده بهترين نمايش حاضر در جشنواره تئاتر آرخه خواهد بود كه از سوی جشنواره آثار برگزيده به ديگر جشنواره های حاضر در ايران و ديگر كشورها شناسانده خواهند شد.

ه: همايش و سخنرانی با موضوع تئاتر و انسان در عصر نوين:

دانشجويان، استادان دانشگاه و پژوهشگران می توانند در اين همايش مقالات برتر خود را با موضوع تئاتر و انسان در عصر نوين ارائه كرده كه هدف جشنواره نيز دست يافتن به نقطه نظرات بهتر برای ايجاد برآيندی بين المللی است كه بتواند جشنواره تئاتر آرخه را به صورت بين المللی در سالهای آتی برگزار كند.

نحوه ارائه آثار:

هر گروه اجرایی ضمن پر كردن فرم شركت در نخستين دوره جشنواره تئاتر آرخه بايد سه نسخه دی.وی.دی از اجرای خود را به نشانی دبيرخانه اين جشنواره ارسال كنند. و قبل از آن با ارسال پیام به شماره واتسپ ۰۹۱۲۳۸۸۴۶۳۴ طی پیامی درخواست فرم شرکت در جشنواره را داشته باشد و در قالب همین گفتگو مدارک لازم از مراجعه کننده محترم دریافت می شود.

نشانی دبيرخانه نخستين جشنواره سراسری تئاتر آرخه:

تهران- خيابان فلسطین شمالی- ساختمان ۵۶۲، طبقه پنج، واحد ۱۴

مقررات جشنواره:

 1. هر اثر برای اولين بار بايد توليد و در جشنواره آرخه ارائه شده باشد که آثار شهرستان نیز فقط باید برای اولین بار در تهران رونمایی شده باشند.
 2. هر گروه در مرحله بازبينی آثار مجاز به معرفی یک تا سه اثر در بخش های مختلف خواهد بود.
 3. از سراسر كشور عزيزمان ايران شركت كنندگان با هر سن و سال و ميزان سابقه تئاتر امكان حضور در اين جشنواره را خواهند داشت.
 4. هر گروه اجرايي بايد مجوز حضور نمايشنامه در جشنواره تئاتر آرخه را از نويسنده (مترجم) اش دريافت و همراه فیلم اثر نمایشی ارائه كرده باشد.

نحوه شركت و جوايز:

 1. سه بخش تک نفره، دو نفره و چند نفره در رقابت با هم سنجيده خواهند شد و یک گروه ۵ نفره از داوران برگزيده هایی خود را به عنوان بهترين نمايش در اين سه بخش معرفی خواهند كرد.
 2. همچنين هيات داوران برگزيدگان فردی خود را در زمينه های بهترين بازيگر زن و مرد، بهترين كارگردان، بهترين نمايشنامه، بهترين طراحی صحنه، بهترين طراحی لباس و بهترين آهنگساز معرفی خواهند كرد.
 3. جوايز شامل تنديس تئاتر آرخه، جايزه نقدی و دپيلم افتخار خواهد بود.
 4. كارهای برگزيده در هر سه بخش با حمايت جشنواره آرخه امكان شركت در جشنواره های ديگر را خواهند يافت.
 5. همچنين كمپانی آرخه به سه اثر برگزيده امكان اجرای عمومی در تهران را خواهد داد.

نحوه برگزاري

هر نمايش در طی زمان برگزاری جشنواره كه ده روز خواهد بود، از سه تا ده نوبت اجرا در تالارهای منتخب جشنواره آرخه اجرای عمومی خواهند شد كه برای اين منظور ضمن حضور مهمانان تعدادی از صندلی ها برای جذب مخاطبان جشنواره بليت فروشی خواهد شد و هدف عمده فرصتی برای ارائه آثار به مدت در خور تامل برای تماشاگران خواهد بود.

اين سه تا ده نوبت بودن اجراها نيز بنابر ظرفيت تالار اجرا و همچنين ميزان برآورد جذب تماشاگران و بليت فروشی تالارها و توافق دبيرخانه جشنواره و گروههای اجرايی تعيين خواهد شد.

مراحل ارائه و شركت

 1. ارائه فيلم آثار تا ۱ تيرماه ۹۸٫
 2. بازبينی آثار و اعلام نتايج تا ۱ مرداد ۹۸٫
 3. برگزاری جشنواره از تاریخ ۲۰ تا ۳۰ مرداد ۹۸٫

 

جشنواره سراسری تئاتر آرخه با شعار “انسانم آرزوست” در پنج بخش تک نفره، دو نفره، چند نفره، خيابانی و ارائه مقاله تابستان ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار خواهد شد.

راه های ارتباطی دبیرخانه: ۰۲۱۸۸۹۹۳۵۵۳ و ۰۲۱۸۸۹۹۳۵۵۲ و شماره تماس ۰۹۱۲۳۸۸۴۶۳۴ برای پاسخگویی بصورت آنلاین از طریق واتسپ و تماس بصورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شما خواهد بود.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *