تیزر نمایش روز فرشته ساخته شده توسط گروه هنری پژواک

: سوسن رحیمی
: سیاوش چراغى پور، طاها محمدی، مریم بابایی، بهار سهراب بیگی

: سوسن رحیمى
: علی ایمانوردی پور
: امیرعباس کبوترصحرایی
: ابراهیم سیسان، نرجس بختیاری
: گروه هنرى پژواک
: صنایع چوب و دکور کبوتر
: سید حامد خادمیان
: امیرعباس کبوترصحرایی

۱۴ آبان تا ۰۳ آذر ۱۳۹۶

خانه موزه استاد انتظامی