مستند سازی درباره ی نمایش دو دلقک و نصفی ساخته شده توسط گروه هنری پژواک

: جلال تهرانی
: مازیار تهرانی، سهراب حسینی، آذین رئوف
: سهیل حسینی

گروه کارگردانی
: ‌ شاهین صادقیان
: آریا افشار، فاضل ترکمن
: بهنام شریفی
: نسیم عرفانی
: ‌ حسین برجکی، حسن فضلی، مبین مولایی
طراحی
: جلال تهرانی
: ‌ سیاوش انصاری
: ‌ حسن برجکی، حسین منیعی
: ‌ آرش آقا بیک، امیر آقا بیک
: ‌جلال تهرانی
: میثم صفری
: ‌جلال تهرانی
: مهری تواسونی
: ماریا حاجیها
: کامبیز معماری، بهاره اسدی
: مازیار تهرانی
: ‌ محمد اسماعیلی
تبلیغات و اطلاع رسانی
: کامه وزیری
: ‌علی شریفی
: محمد اسماعیلی
: ماریا منافی زاده
: ایمان موسوی و گروه هنری پژواک
: گروه هنری پژواک و گروه کلاکت
: گروه هنرى پژواک
: نشر ثالث
: مازیار تهرانی
: بابک میرزاخانی

۲۰ آذر تا ۲۷ دی ۱۳۹۶

سالن اصلی تئاتر شهر

عکس دو دلقک و نصفی ۱


عکس دو دلقک و نصفی ۱


عکس دو دلقک و نصفی ۳


عکس دو دلقک و نصفی ۴

عکس دو دلقک و نصفی ۲